Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

14/8/2015

Προκήρυξη για ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την
χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια: ««ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ»

Κατηγορία διαγωνισμού

Προμήθεια

Προϋπολογισμός

66.893,55€ μετά του ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου

45 ημέρες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

10/9/2015 10:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζηρού

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/8/2015