Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΗΣ Δ. Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

2/11/2015

Προκήρυξη για ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του υποέργου: "ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΜΠΗΣ Δ. Ε. ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ"

Προϋπολογισμός

€ 4.002.000,00 με ΦΠΑ (€ 3.253.658,54 προ ΦΠΑ)

Διάρκεια έργου

18 μήνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

8/12/2015 10:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Τα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Ηπείρου, Πλ. Πύρρου 1, Ιωάννινα

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/11/2015