Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Αγίας Παρασκευής) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

10/10/2015

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού

Προϋπολογισμός

2.580.000€

Διάρκεια έργου

24 μήνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

24/11/2015 10:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Στα γραφεία της ∆/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/11/2015