Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ (Ανέζας – Καλογερικού – Ψαθοτοπίου) ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΤΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

12/10/2015

Προκήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού

Προϋπολογισμός

9.050.000

Διάρκεια έργου

36 μήνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

24/11/2015 10:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Στα γραφεία της ∆/νσης Τεχν. Έργων Περιφέρειας Ηπείρου

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/11/2015