Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΟΛΟΜΟΔΙΩΝ – ΑΝΘΟΤΟΠΟΥ ΔΗΜΟΥ Ν. ΣΚΟΥΦΑ

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

20/10/2015

ΠΡΟΚΉΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΎ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΎ

Προϋπολογισμός

3.571.574

Διάρκεια έργου

24 μήνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

8/12/2015 10:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Στα  γραφεία  της  ∆/νσης  Τεχν.  Έργων  Περιφέρειας Ηπείρου

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/11/2015