Συνεδρίαση 3η 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Στη παρούσα ενότητα παρατίθεται ο φάκελος ο οποίος περιέχει το σύνολο των εγγράφων που αφορούν την διενέργεια της 3ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου στην Λάρισα, στις 27 Μαΐου 2010.

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 02/08/2010