Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Γραπτή διαδικασία 2ης Aναθεώρησης ΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013

2/8/2012

2η Aναθεώρησης ΕΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007-2013

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

ΠΕΠ Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου 2007-2013

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/3/2013