Διαχειριστική Δομή ΠΕΠ 

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας
Στη παρούσα ενότητα παρατίθεται πλήρης προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης της διαχειριστικής δομής του ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας - Ηπείρου 2007 - 2013.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/03/2010