Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποδομές προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Έχουν λήξει

Κατασκευή νέων και αναβάθμιση υπαρχουσών (κτιριακών) υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.
Συμπεριλαμβάνονται υποέργα απαλλοτριώσεων, αρχαιολογίας και μετατοπίσεων ΟΚΩ.

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Άλλα νομικά πρόσωπα

Σε ποιους απευθύνεται

  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β' Βαθμού Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων ΑΕ

Όροι και προϋποθέσεις

Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 300.000 ΕΥΡΩ ...

Τι χρηματοδοτείται

  • Κατασκευή νέων και αναβάθμιση υπαρχουσών (κτιριακών) υποδομών προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Προϋπολογισμός

€ 28.940.384

Περίοδος υποβολής

από 11/5/2009 έως 31/10/2009

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Θεσσαλίας
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
Σωκράτους 11, Λάρισα, 413 36
Φαξ
2410 287408

Πούλιου Κατ.

2413505126
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/5/2010