Προσκλήσεις - Προκηρύξεις

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπτυξη επαρχιακού δικτύου στην περιφέρεια Ηπείρου

Έχουν λήξει

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας Ηπείρου και για πράξεις αναβάθμισης του επαρχιακού οδικού δικτύου Ηπείρου

Είδος ενίσχυσης

Περιοχή εφαρμογής

Περιφέρεια Ηπείρου

Τομείς ενδιαφέροντος

Κατηγορία δικαιούχων

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Α' και Β' βαθμού)

Σε ποιους απευθύνεται

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Περιφέρειας Ηπείρου

Όροι και προϋποθέσεις

1.Ως ελάχιστος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη) των προς ένταξη πράξεων ορίζεται το ποσό των 500.000 ΕΥΡΩ. 2.Η ...

Τι χρηματοδοτείται

  • έργα βελτίωσης της οδικής σύνδεσης των Δήμων της Περιφέρειας με το επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο.
  • έργα σύνδεσης μεταξύ των Δήμων και των Κοινοτήτων ή μεταξύ δημοτικών διαμερισμάτων και οικισμών (ενδοδημοτική και διαδημοτική οδοποιία). Δεν συμπεριλαμβάνεται η εσωτερική οδοποιία, εντός δημοτικών διαμερισμάτων ή / και οικισμών.
  • έργα αναβάθμισης του τοπικού οδικού δικτύου για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε αξιόλογα τουριστικά αξιοθέατα και μνημεία (αρχαιολογικά ή φυσικά)

Προϋπολογισμός

€ 16.073.549

 

Περίοδος υποβολής

από 15/5/2008 έως 13/3/2014

Σχετικά αρχεία

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Ηπείρου
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Διεύθυνση
8ης Μεραρχίας 5-7, Ιωάννινα, 454 45
Φαξ
2651 3 60550

Θ.Μανταλόβας

2651 360507
  

Γ.Μέγας

2651 360509
 

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 19/9/2016